top of page

Helsesjekk av hundene våre

For å få til ett godt og sunn avl av hunder, er det viktig at du som oppdretter setter deg inn i hva du skal avle på. I dagens RAS for Terrier Brasileiro, er det ingen krav for rasen at den skal helsesjekkes før avl. Men i de siste år er det blitt mer vanlig for oppdrettere i Norge å helsesjekke brassene for å få ett bredt spekter av informasjon om hvordan det går med rasen helsemessig.Dette er også vi med på, og tester alle hundene før de brukes i avl. Det som vi tester for nå er MPSVII - ett gen som kan gi dvergvekst og dødelighet hos valper der begge foreldredyrene er bærere av dette genet. Det er kun når begge foreldredyrene har genet at de kan få denne sykdommen, Man kan pare der det ene foreldredyret er fritt for å øke avlsmaterialet i Norge, da kan avkommene bli bærer av genet og bør testes før bruk i avl. Parer man to foreldrehunder som er bekreftet frie via gentest, er også valpene automatisk fri gjennom avl.


Vi tester også for patellaluksasjon - det vil si at patellaluksasjon er en knelidelse som har stor betydning hos mange raser. Tradisjonelt har patellaluksasjon vært mest kjent som et problem hos miniatyrraser, men problemet finnes også hos andre raser. Nå starter NKK sentral registrering av diagnosen, slik at resultatene kan brukes aktivt i avlsarbeid.

Gradering av patellaluksasjon:

Grad 0 – Normal

Grad 1 – Patella ligger på plass, men kan lukseres manuelt. Den glipper spontant tilbake til normalt leie.

Grad 2 – Patella lukseres lett manuelt eller spontant. Den er luksert mye av tiden, men kan reponeres.

Grad 3 – Patella er permanent luksert og kan ikke reponeres.
kilde: https://www.nkk.no/getfile.php/13278441-1508247669/Dokumenter/Helse/Patellaluksasjon/Patellaluksasjon-Hsp2.pdf


I og med rasen Terrier Brasileiro er så liten og vi ikke har nok helsestatus på denne rasen i Norge, velger jeg som oppdretter å avle fritt. Det vil si selv med en patellagrad 1 på hunden vil jeg ikke ta den hunden med i videre avlsarbeid.


Vi tester også våre hunder ved bruk av ECVO - øyelysning. Dette er en generell test der en spesialist i øyelysning sjekker for ulike arvelige øyesykdommer på hunden. Tidligere har NKK hatt en øyelyser på sine store utstillinger, der vi som hundeeiere kunne bestille tid på utstillingen til å få øyelyst hundene sine. Det er også nå flere veterinærkontorer som har ansatt eller leier inn øyelyserspesialister, som har gjort det lettere for hundeeiere å få øyelyst hundene sine.

De som er ekstra interessert i å se om hvilke helsedataer som er registrert i NKK sitt system ( f.eks patella og ECVO) kan gå via dogweeb.no og søke opp den aktuelle hunden du ønsker å sjekke mer om og vil da finne disse resultatene der om hunden har tatt disse undersøkelsene. Vi jobber med å få til ett system for å få registrert mpsVII også i dogweb, men dette er under behandling hos ntk og nkk foreløpig.


Er du interessert i å lese mer om øyelysning, kan du sjekke ut denne linken som går til NKK: https://www.nkk.no/oyelysing/category967.html17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Post: Blog2_Post
bottom of page