top of page

På utstilling, men hva betyr alle ordene og sløyfene?

Oppdatert: 18. feb. 2020Når du går med din hund på utstilling vil din hund bli bedømt individuelt i sin klasse (valp(4-6mnd,6-9mnd), junior(9-18mnd), unghund (15-24mnd), brukshund (15mnd + jakt/brukspremiert), åpen (15mnd-), championat(registrert championat), veteran (fom 8år))

Den vil da få en av disse bedømmelsene:


Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.  

Er hunden helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet gir dommeren ut ck og man er med på å konkurrere om certifikat i beste kjønnsklasse (alle hannene mot hverandre og alle tispene mot hverandre)


Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

Good (God) i kvalitetsklasse Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.0. premie i kvalitetsklasse (diskvalifisert) Skal tildeles hund som:

A: Er eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.

B: Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spe‐ sielt vekt på rasens opprinnel‐ se/funksjon/bruksområde.

C: Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.

D: I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes noen mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte. Om 0. Premie(diskvalifisert) tildeles som følge av pkt. D, skal dommeren signere premie‐ listen spesielt for dette. Andre avvikelser i mentaliteten skal bedømmes ifølge rasestandarden.   Grunn til 0. Premie(diskvalifisert) skal alltid angis på kritikken. Hunder som 3 ganger får 0. premie på grunn av gemytt jf. pkt. D, gis utstillingsforbud.  KIP (kan ikke premieres) Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles KIP (kan ikke premieres). Eksempel på det er om hunden har åpenbare mangler i oppvisnings‐ og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme. Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet.


Plassering

Når hunden er ferdig med å bli bedømt individuelt, så skal alle i klassen konkurrere om plassering for så å konkurrere om beste hannhund eller beste tispe. Det er i denne plasseringen certifikatene blir utdelt ( cert, nordic cert og Cacib).Best i rasen

Når det er funnet beste hannhund og beste tispe skal disse gå mot hverandre for å kåre beste hund i rasen (BIR) og best i motsatt kjønn (BIM).Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve‐cert, til hunden bak certvinneren, som vil telle som cert dersom cert‐vinneren er fullcertet.Nordisk certifikat/Nordisk reserve certifikat

Nordisk certifikat og nordisk reserve certifikat tildeles på «Nordiske utstillinger». Nordisk certifikat tildeles beste hannhund/beste tispe i Beste hannhund/tispeklasse og reserve certifikat til nest beste hann‐ hund/tispe i Beste hannhund/tispeklasse.


CACIB/Reserve CACIB

Innstilling til internasjonalt championat kan bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd). Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat. For norske hunderaser er det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og CACIB.Championater


For at vi ble norsk champion, trengte mine hunder 3 certifikat, hvor det siste certifikatet måtte komme etter fylte 2 år. Minimum ett storcert (nkk/spesialutstilling) og 2 småcert.
For å bli champion i danmark og sverige trengte vi bare å hente hjem ett cert fra hvert av landene. Og før 2020 fikk man nordisk championat når man hadde registrert 3 championater i norden (Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island).


Nå i 2020 må en få egne nordiske certifikater i 3 av de nordiske landene for å få nordic championat. Disse deles kun ut på nordiske utstillinger.


For å bli international champion trenger vi 4 cacib fra minst 3 ulike land med 3 ulike dommere.
3 106 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Post: Blog2_Post
bottom of page